Skip to main content

Zbirka drobnih tiskov

Zbirka drobnih tiskov

Zbirka drobnih tiskov predstavlja posebno zbirko netipičnega knjižničnega gradiva tako po kriteriju vsebine,  vrste gradiva in njegove oblike. 

Na teh straneh boste našli koristne napotke o neknjižnem gradivu, ki ga zbirka hrani.

Za kakršnokoli pomoč sem vam na voljo skrbnica zbirke Gabrijela Kolbič.

        

 

 

 

Dostopnost

Uradne ure:

pon., tor., čet., pet. od 11.00 do 13.00

sreda od 14.00 do 17.00 

Odprtost zbirke:

vsak delovni dan od 8.00 do 14.30,

ob sredah do 17.00

 

Gradivo zbirke

drobni tiski (vabila, obvestila, letaki, plakati, zgibanke itd.)

razglednice in fotografije (manjšega formata)

slikovno gradivo in fotografije (večjega formata)

čestitke (voščilnice)

lepaki (plakate)  

PKG (posebno knjižnično gradivo-zbirni obvezni izvodi tiskov)

{{system_footer}}