Skip to main content

Biologija

Vodič je namenjen za celotno področje biologije - od teoretične, antropologije, ekologije, zoologije in botanike do biokemije, klasične in molekularne genetike in vse do vesoljske biologije.

Biologija v UKM

Knjižnična zbirka s področja BIOLOGIJE se nahaja v drugem nadstropju. Potrebno literaturo si poiščete z uporabo COBISS/OPAC ali stopite do police na kateri je zbrana literatura s posameznega vsebinskega področja - Varovanje narave, Ekologija, Fiziologija rastlin, Nevretenčarji, ... . V COBISS/OPAC lokalnem katalogu je oznaka: Prosti p. 2. nad. P2 in numerična oznaka povzeta po UDK (Univerzalna decimalna klasifikacija). Na policah prostega pristopa je zbrana temeljna znanstvena literatura (starejši naslovi so v skladišču), učbeniki, priročniki, zborniki s posvetovanj in nekaj naslovov poljudne literature.

 

NOVOSTI V KNJIŽNI ZBIRKI

Niste našli?

Strokovna referentka

{{system_footer}}