Skip to main content

Espacenet

Prost dostop do zbirke z več kot 110 milijoni patentnih dokumentov

Kaj je Espacenet?

 

 

Espacenet je elektronska baza, ki omogoča brezplačen dostop do več kot 110 milijonov patentnih dokumentov z vsega svetaPonuja nam podatke o najnovejših izumih, patentih, izumiteljih, o trenutnem stanju tehnike in o tem, ali je patentna pravica kršena. Vsebuje tudi informacije o tem, ali je bil posamezen patent podeljen in ali je še vedno veljaven.

Kako dostopamo do Espaceneta?

Do slovenske izdaje dostopamo preko povezave do elektronskih virov v raziskovalnih vodičih:

Elektronski viri A-Ž

ali z neposrednim dostopom:

Espacenet

Strokovna referentka

Renata Močnik's picture
Renata Močnik
Kontakt:
UKM
Gospejna 10
2000 Maribor
+02 25 07 440
{{system_footer}}