Skip to main content

Seznami literature - vtičnik EDS v Moodlu

kako ustvarimo sezname literature s pomočjo vtičnika EDS v Moodlu

Kaj je vtičnik EDS v Moodlu?

Vtičnik EDS v Moodlu omogoča hitro in enostavno ustvarjanje seznamov literature, ki povezujejo UM:NIK z Moodlom.  Poleg knjig je v UM:NIK-u še približno 22 milijonov člankov, veliko od teh v polnem tekstu in okoli 130.000 elektronskih knjig.  Poleg izbire literature iz UM:NIK-a vtičnik omogoča tudi:

- dodajanje naslovov spletnih strani, ki jih želite predstaviti študentom

- dodajanje navodil in komentarjev pri vsakem viru

- spreminjanje vrstnega reda virov

- odstranjevanje in nadomeščanje virov

- uvoz virov iz mape v UM:NIK-u

Kako deluje vtičnik?

{{system_footer}}