Skip to main content

Orodja za citiranje in organizacijo citatov

Predstavitev nekaterih orodij, ki nam olajšajo organizacijo referenc in dokumentov ter pravilno in dosledno citiranje v besedilih

Citiranje

S pravilnim citiranjem in navajanjem virov:

 • pokažemo, kako poglobljeno smo raziskali druge vire pri izdelavi lastne raziskave,
 • bralcem nudimo pomoč pri razumevanju konteksta svojih trditev ter pomoč pri iskanju virov, v kolikor imajo podobna zanimanja,
 • se poklonimo avtorjem, ki so pripomogli k našemu učenju in delu,
 • izpostavimo lastno izvirnost,
 • se izognemu neželenemu plagiatorstvu.

 

Citati in bibliografske navedbe se med seboj razlikujejo glede na

 • tip informacijskega vira, ki ga citiramo, ter
 • slog citiranja, ki ga zahtevajo institucije, založniki ali uredništva znanstvenih revij.

 

Za dosledno in pravilno citiranje se priporoča uporaba orodij za citiranje, še posebej, ko delamo z večjim številom referenc. Izbiramo lahko med veliko ponudbo orodij, ki nudijo različne rešitve za organizacijo in ponovno uporabo naših referenc.

Standardni slogi citiranja

Družboslovje:

 • APA, APSA, ASA

Humanistične vede:

 • Chicago, Harvard, MHRA, MLA

Pravo:

 • ALWD, Bluebook, Oxford

Naravoslovje, matematika, medicina, tehnika:

 • ACS, AIP, AMA, AMS, IEEE, Vancouver

Koristne povezave

Knjižničarka

Brina Klemenčič's picture
Brina Klemenčič

Vabljeni k prijavi na izobraževanja o uporabi citatnih orodij v UKM:

Drugi vodiči na temo citiranja in citatnih orodij

{{system_footer}}