Skip to main content

Oddaljeni dostop UKM

Vodič po oddaljenem dostopu UKM

Dostop do elektronskih podatkovnih zbirk

Oddaljeni dostop

Oddaljeni dostop UKM študentom in zaposlenim na Univerzi v Mariboru omogoča, da do naročniških elektronskih informacijskih virov dostopajo tudi z oddaljenih lokacij. Drugi člani knjižnice lahko informacijske vire uporabljajo v časopisni čitalnici UKM.


Vire je po licenčnih pogodbah dovoljeno uporabljati le za osebne namene oziroma za študijske in znanstvenoraziskovalne namene Univerze v Mariboru. Uporaba elektronskih virov je določena z licenčnimi pogoji, povzetimi v pogojih uporabe elektronskih informacijskih virov.

Dostop do elektronskih podatkovnih zbirk

Do zbirk dostopamo preko zavihka

Elektronski viri

med zbirkami oz. na hitri povezavi pod iskalnim oknom na spletni strani Univerzitetne knjižnice Maribor

 

 

Povezavo najdemo tudi na modrem traku na uradni spletni strani Univerzitetne knjižnice Maribor pod eUKM:

 

 

Na podstrani Elektronski viri vidimo seznam virov, ki jih knjižnica nudi uporabnikom.

Naslovi virov so nanizani v abecednem vrstnem redu ter opremljeni z osnovnim opisom, ključnimi besedami ter drugimi morebitnimi opombami.

  

S seznama izberemo vir, ki nas zanima.

 


        

    


 

Za dostop do vsebin moramo vnesti uporabniško ime ter geslo:


Uporabniško ime: ukm.0099999@libroam.si
Geslo: xxxxxx

Številka v uporabniškem imenu je številka članske izkaznice
(če je npr. št. članske izkaznice 99999, se predhodno vpišejo ničle do sedemmestnega števila).
Kot geslo vnesemo izbrano geslo za uporabo storitev Moja knjižnica ali Libroam.

  

Po uspešni prijavi smo preusmerjeni na spletno stran želene podatkovne zbirke, kjer lahko vidimo zaznamek,da nam dostop do vsebin omogoča Univerza v Mariboru.

Iskanje gradiva lahko zdaj nadaljujemo preko iskalnega vmesnika izbrane zbirke.