Skip to main content

Medjezikovne študije-angleščina

Vodič je namenjen študentom in profesorjem študijske smeri Medjezikovne študije-angleščina

Novosti

Strokovna referentka

Mateja Pongrac's picture
Mateja Pongrac
Kontakt:
Gospejna ul. 10
2000 Maribor
02 250 74 71
{{system_footer}}