Skip to main content

Zotero - uporaba orodja za organizacijo referenc in citiranje

Navodila za uporabo orodja Zotero.

Citiranje med pisanjem

Ob namestitvi orodja Zotero se v programu Word pojavi zavihek "Zotero", ki omogoča navajanje virov.

Vstavljanje citatov med pisanjem

V zavihku Zotero izberemo ikono "Document Preferences". Odpre se novo okno, kjer izberemo željeni slog navajanja virov.​ Izbiro sloga potrdimo s klikom na gumb "OK".


Pogoj za navajanje virov je v ozadju odprto orodje Zotero. Nato v programu Word odpremo zavihek Zotero, izberemo ikono "Add/Edit Citation" in poiščemo  željeni citat. 

 

Primer vstavljenega citata med besedilo.

Vstavljanje bibliografije

Seznam virov v dokument vstavimo s klikom na ikono "Add/Edit Bibliography".

{{system_footer}}