Skip to main content

IZOBRAŽEVANJA V OKVIRU KIZ

Moduli informacijskega opismenjevanja za dijake

Kontakt in prijava

INFORMACJE

Opozorilo!

Prosimo vas, da se prijavite vsaj tri delovne dni pred želenim terminom obiska.

Obisk izobraževalnega modula UKM vam omogoča prejem potrdila o udeležbi z vpisom v neformalni indeks izobraževanja (Nefiks)!

{{system_footer}}