Skip to main content

Zdravstvena nega

Vodič je namenjen študentom in drugim uporabnikom, ki se ukvarjajo s področjem zdravstvene nega in potrebujejo informacije o dostopni literaturi.

Zdravstvena nega v UKM

Knjižnična zbirka s področja ZDRAVSTVENE NEGE se nahaja v drugem nadstropju. Potrebno literaturo si poiščete z uporabo COBISS/OPAC ali stopite do police na kateri je zbrana literatura s posameznega vsebinskega področja. V COBISS/OPAC lokalnem katalogu je oznaka: Prosti p. 2. nad. in numerična oznaka povzeta po UDK (Univerzalna decimalna klasifikacija) 616-083. Na policah prostega pristopa je zbrana temeljna znanstvena literatura (starejši naslovi so v skladišču), učbeniki, priročniki, zborniki s posvetovanj in nekaj naslovov poljudne literature.

 

UM:NIK

V UM:NIK-u lahko iščete po večini virov, ki jih imamo naročene na Univerzi v Mariboru.
UM:NIK
Omejite rezultate

Niste našli?

Strokovna referentka

Boža Janžekovič
Kontakt:
Gospejna 10
2000 Maribor
00 386 2 250 7 441
{{system_footer}}