Skip to main content

TEMATSKE POIZVEDBE, DISERTABILNOST, INFORMACIJSKO OPISMENJEVANJE ...

Najpogostejša vprašanja

Na osnovi katerega dokumenta se preverja relevantnost in disertabilnost teme?

PRAVILNIK O POSTOPKU PRIPRAVE IN ZAGOVORA DOKTORSKE DISERTACIJE NA UM št:A7/2008–41AG (Neuradno prečiščeno besedilo – NPB1) 

 

Kdo opravi  disertabilnost in/ali relevantnost teme?

Informacijski specialist – tutor bibliotekar UKM ali bibliotekar v matični knjižnici (seznam).

 

V katerih domačih in tujih podatkovnih zbirkah se preveri disertabilnost ter relevantnost teme?

Disertabilnost:

- podatkovni zbirki COBISS+,

- tujih podatkovnih zbirkah (Proquest Dissertations and Theses – A&I, http://search.proquest.com.ezproxy.lib.ukm.si/pqdtglobal/pqdt/dissertations/fromDatabasesLayer?accountid=28931

- servisu WoS in vsaj eni izmed specializiranih podatkovnih zbirk z znanstvenega področja doktorske disertacije.

 

Relevantnost:

  • podatkovni zbirki (COBISS+);

  • WOS: SCI, SSCI, AHCI

  • specializiranih podatkovnih zbirkah izbranega znanstvenega področja.

 

Poizvedba se shrani ter posreduje uporabniku, ki je poizvedbo naročil!

Uporabnik si izpis lahko pripravi tudi sam.

COBIB.SI

 

Iskanje disertacij v spletnem katalogu COBISS+

Iskalna strategija:

Koda za vrsto vsebine=M (doktorska disertacija) in KW=literarna recepcija in jezik=slv

 

Kratka navodila za iskanje v spletnem katalogu COBISS+

 

 

{{system_footer}}