Skip to main content

TEMATSKE POIZVEDBE, DISERTABILNOST, INFORMACIJSKO OPISMENJEVANJE ...

Najpogostejša vprašanja

Na osnovi katerega dokumenta se preverja relevantnost in disertabilnost teme?

PRAVILNIK O POSTOPKU PRIPRAVE IN ZAGOVORA DOKTORSKE DISERTACIJE NA UM št:A7/2008–41AG (Neuradno prečiščeno besedilo – NPB1) 

 

Kdo opravi  disertabilnost in/ali relevantnost teme?

Informacijski specialist – bibliotekar UKM ali bibliotekar v matični knjižnici (seznam).

 

V katerih domačih in tujih podatkovnih zbirkah se preveri disertabilnost ter relevantnost teme?

Disertabilnost:

- podatkovni zbirki COBISS,

- tujih podatkovnih zbirkah (Proquest Dissertations and Theses – A&I,

- servisu WoS in vsaj eni izmed specializiranih podatkovnih zbirk z znanstvenega področja doktorske disertacije.

 

Relevantnost:

  • podatkovni zbirki (COBISS);

  • WOS: SCI, SSCI, AHCI

  • specializiranih podatkovnih zbirkah izbranega znanstvenega področja.

 

Poizvedba se shrani ter posreduje uporabniku, ki je poizvedbo naročil!

Uporabnik si izpis lahko pripravi tudi sam.

 

 

 

COBIB.SI

Iskanje disertacij v spletnem katalogu COBISS/OPAC

Iskalna strategija:

Koda za vrsto vsebine=M (doktorska disertacija) in KW=literarna recepcija in jezik=slv

Kratka navodila za iskanje v spletnem katalogu COBISS/OPAC

{{system_footer}}