Skip to main content

Predstavljen bibliotekar

Dobrodošli v UKM

Dobrodošli!  

Moje ime je Kristina Šrot, sem bibliotekarka pedagoginja in koordinatorica Učnega centra UKM.

Zadolžena sem za pripravo izobraževalnih programov/načrtov za študente, dijake in ostale uporabnike knjižnice. 

Svoje znanje nadgrajujem na Pedagoški fakulteti UM kot podiplomska študentka Edukacijskih ved.

Glede na pridobljene kompetence ter dolgoletne izkušnje pri delu z uporabniki knjižnice, vas lahko usmerjam pri iskanju odgovorov na vprašanja, ki si jih zastavljate v okviru tem:

- kako pripraviti tematsko poizvedbo,

- kako pripraviti disertabilnost,

- uporaba znanstvene aparata pri pripravi zaključnih del,

kaj je JCR in kako poiskati revijo s faktorjem vpliva,

- kako pripraviti in objati znanstveni prispevek,

- uporaba UM: NIK pri študiju,

- Uvajalni teden za bruce,

- Študentski oktober v UKM  itd.

 

Z odgovorom na katero izmed navedenih vpršanj bi rešili svoj problem? Vprašajte!

 
Kontaktni podatki: tina.srot@um.si

 

 

 

 

 

 

{{system_footer}}