Skip to main content

Anglistika

Vodič je namenjen študentom angleškega jezika na Filozofski fakulteti Maribor

Misel meseca

""The prudence of the best heads is often defeated by the tenderness of the best hearts". 

"Nežnost najlepših src pogosto premaga razsodnost največjih umov." 
 
Henry Fielding (1707-1745), angleški pisatelj
 

©  Hulton Archive

Fotografija je iz UM:NIK-a. 

 

Strokovna referentka

Mateja Pongrac's picture
Mateja Pongrac
Kontakt:
Gospejna ul. 10
2000 Maribor
02 250 74 71
{{system_footer}}